CAT |  ESP
sistema integrat de gestió de qualitat

ambulàncies DOMINGO disposa d’un sistema integrat de gestió de qualitat i medi ambient que cobreix les activitats del servei de transport sanitari per carretera amb ambulàncies no assistencials individuals i col·lectives, i amb ambulàncies assistencials amb Suport Vital Bàsic (SVB) i Suport Vital Avançat (SVA).

 • Missió
  Oferir solucions integrals en l’àmbit de l’assistència i els trasllats sanitaris.

 • Visió
  Ser un referent en la innovació i la qualitat en el camp dels trasllats sanitaris.

 • Valors

  • El benestar i la qualitat de vida del pacient.
  • La prestació d’un servei exemplar.
  • Un comportament ètic i solidari.
  • El respecte vers les persones.
  • El treball en equip.
  • El compromís amb els nostres clients.
  • La sostenibilitat econòmica, ambiental i social.

Es troba a disposició dels usuaris d’aquesta pàgina web la Política de Qualitat i Medi Ambient.