CAT |  ESP
Els 14 drets que es tenen com a pacient
Martes, 18 d' abril de 2017 (Barcelona)Des de l'any 2006, cada 18 d'abril té lloc el Dia Europeu dels Drets dels Pacients, que es va crear amb l'objectiu d'informar i adoptar compromisos per millorar els drets dels pacients a Europa. Els sistemes nacionals de salut dels diferents països europeus són i funcionen de manera molt diferent. Per harmonitzar-los i garantir que es compleixen els drets dels pacients i dels ciutadans es va redactar al 2002 a Roma la Carta Europea dels Drets dels Pacients, que recull aquests 14 punts:

1.  Dret a mesures preventives

2.  Dret a l'accés

3.  Dret a la informació

4.  Dret al consentiment

5.  Dret a la lliure elecció

6.  Dret a la privadesa i a la confidencialitat

7.  Dret al respecte del temps del pacient

8.  Dret al compliment dels estàndards de qualitat

9.  Dret a la seguretat

10. Dret a la innovació

11. Dret a evitar dolor i patiment innecessaris

12. Dret a un tractament personalitzat

13. Dret a reclamar

14. Dret a la compensació

Aquesta carta, que està relacionada amb declaracions internacionals de l'OMS i del Consell d'Europa, pretèn reforçar el grau de protecció dels drets dels pacients a Europa. A ambulàncies DOMINGO es vetlla sempre per la garantia dels drets dels pacients.