CAT |  ESP
Sistemes de retenció infantil: per què són necessaris a les ambulàncies?
Martes, 2 de junio de 2015 (Barcelona)El Kidy Safe, un dels sistemes de retenció pediàtrica existents. Foto: Eurolog.
En els darrers anys s’han posat en marxa diverses estratègies preventives per a reduir el nombre i l’impacte dels accidents de trànsit. Pel que fa a la seguretat infantil en els vehicles, s’han produït canvis importants en la normativa, que es troba en evolució i actualització constants. S’han implementat sistemes de retenció infantil (SRI), s’ha desenvolupat una regulació específica que en defineix la fabricació i l’ús, i s’han dut a terme nombroses campanyes divulgatives.

En definitiva, les normes de seguretat per a infants en vehicles no sanitaris estan publicades i ben detallades. Ara bé, què passa amb el transport sanitari pediàtric? L’equip de la Unitat de Transport Pediàtric SEMP-VH (YP-01) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, en el qual s’integra personal especialitzat d’ambulàncies DOMINGO, ha elaborat un article per a la revista Zona TES en què es reflexiona sobre aquesta qüestió.

L’article (“Sistemes de retenció infantil en transport sanitari terrestre: importància, indicacions i ús”; Revista Zona TES, número 2-2015) subratlla que encara queda camí per recórrer en la definició de la manera en què els pacients pediàtrics han de viatjar a l’ambulància. Les directrius sobre l’establiment de mecanismes de subjecció encara s’estan desenvolupant. “En l’actualitat no existeix cap norma específica a nivell estatal que reguli la seguretat dels pacients traslladats en ambulància, i únicament ens podem guiar pel Reglament General de Circulació”, indiquen els autors de l’article.

El text defensa la importància d’establir l’obligatorietat de l’ús d’SRI en el transport sanitari. Recorda que, a Catalunya, les unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) destinades al transport pediàtric ja utilitzen els SRI com a part de l’atenció integral al pacient. De fet, el SEM disposa d’un protocol intern que defineix el procediment d’immobilització dels infants per al seu transport, i que és aplicable a tots els pacients pediàtrics que són traslladats en llitera (excepte als nounats i als que tenen un pes inferior als 2,5 Kg, que viatgen dins la incubadora).

A grans trets, l’objectiu de l’article elaborat per l’equip de la YP-01 és donar a conèixer els procediments que s’utilitzen per a la fixació dels pacients pediàtrics durant el seu transport en ambulància i en llitera. El text pretén també presentar els diversos tipus d’SRI de què es disposa, les seves indicacions d’ús i la manera com s’apliquen i es mantenen. El lector hi trobarà informació sobre el matalàs de buit i les corretges de subjecció a la llitera, l’arnés de subjecció i l’adaptador de l’arnés de subjecció.