CAT |  ESP
Els 14 drets que es tenen com a pacient
Martes, 18 d' abril de 2017 (Barcelona)



Des de l'any 2006, cada 18 d'abril té lloc el Dia Europeu dels Drets dels Pacients, que es va crear amb l'objectiu d'informar i adoptar compromisos per millorar els drets dels pacients a Europa. Els sistemes nacionals de salut dels diferents països europeus són i funcionen de manera molt diferent. Per harmonitzar-los i garantir que es compleixen els drets dels pacients i dels ciutadans es va redactar al 2002 a Roma la Carta Europea dels Drets dels Pacients, que recull aquests 14 punts:

1.  Dret a mesures preventives

2.  Dret a l'accés

3.  Dret a la informació

4.  Dret al consentiment

5.  Dret a la lliure elecció

6.  Dret a la privadesa i a la confidencialitat

7.  Dret al respecte del temps del pacient

8.  Dret al compliment dels estàndards de qualitat

9.  Dret a la seguretat

10. Dret a la innovació

11. Dret a evitar dolor i patiment innecessaris

12. Dret a un tractament personalitzat

13. Dret a reclamar

14. Dret a la compensació

Aquesta carta, que està relacionada amb declaracions internacionals de l'OMS i del Consell d'Europa, pretèn reforçar el grau de protecció dels drets dels pacients a Europa. A ambulàncies DOMINGO es vetlla sempre per la garantia dels drets dels pacients.