CAT |  ESP
L’atenció a les persones grans: un repte per al segle XXI
Jueves, 1 d' octubre de 2015 (Barcelona)En l’actualitat, al voltant de 700 milions de persones són majors de 60 anys. Es calcula que aquesta xifra arribarà al 2050 als 2.000 milions de persones; més del 20% de la població mundial tindrà aleshores 60 anys o més. Aquest envelliment de la població és el resultat de la baixa taxa de natalitat i d’una longevitat cada vegada més elevada.

En conseqüència, és raonable pensar que un dels grans reptes als quals s’haurà de donar resposta durant aquest segle serà la satisfacció d’una major demanda d’assistència sanitària. Els sistemes sanitaris hauran d’adaptar-se a la nova situació i s’hauran de mantenir viables en països en què la població en edat laboral és menor.

La promoció d’un envelliment saludable, amb una major inversió en prevenció i insistint en els beneficis dels estils de vida saludables, serà un aspecte clau en aquest procés de transformació. També serà necessari desenvolupar la medicina geriàtrica, especialment l’atenció individualitzada, i les cures pal·liatives. A més, caldrà incrementar el coneixement de malalties neurodegeneratives com la malaltia d’Alzheimer. En definitiva, les necessitats de les persones grans requeriran durant aquest segle una major atenció.

Cada 1 d’octubre se celebra el Dia Internacional de les Persones Grans, que té com a objectiu animar els governs a que assegurin que les persones grans gaudeixen de nivells de salut adequats. Aquesta jornada és també un reconeixement a la important contribució de la gent gran al funcionament de la societat actual. Les persones d’edat avançada no només transmeten la seva experiència i els seus coneixements, sinó que també tenen cura de les seves famílies, incloses persones dependents i malaltes.