CAT |  ESP
El sistema sanitari, clau en la prevenció de la violència de gènere
Miércoles, 2 de septiembre de 2015 (Barcelona)Els professionals del sector sanitari poden contribuir a la detecció i la prevenció de la violència de gènere.
Durant aquest estiu, els efectes de la violència de gènere s’han fet especialment visibles als mitjans de comunicació. A Catalunya, Castelldefels ha estat l’escenari de quatre homicidis per violència masclista en una setmana: dues dones i els dos fills d’una d’elles han mort a mans de les seves parelles o exparelles.

En aquest context, convé recordar que “el sistema sanitari, a través del conjunt de professionals que en formen part, ocupa un espai privilegiat per prevenir i detectar precoçment la violència masclista”, tal com subratllen des del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. La gran majoria de dones accedeixen, en algun moment de la seva vida, al sistema sanitari. En molts casos, és precisament el sistema sanitari el primer punt de contacte de les dones que pateixen violència de gènere.

És per això que el departament de Salut compta amb un Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya. Aquest protocol s’estructura en un document marc i en diversos documents operatius, que s’han definit i elaborat a partir de les diferents formes de violència i els àmbits en els quals es pot produir. Per la seva banda, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha elaborat també un Protocol comú per a l’actuació sanitària davant de la violència de gènere.

En l’àmbit específic de les urgències i emergències, és interessant recuperar l’article “Violència de gènere i emergències sanitàries: buscant la millor atenció per a les víctimes”, del doctor Manuel López Ventura, publicat fa un parell d’anys a la revista Zona TES. El text defineix diversos conceptes vinculats a la violència de gènere (violència de parella, psicològica, física, etc.) i repassa les diverses conseqüències i manifestacions clíniques que pot tenir. Ara bé, el gruix de l’article es dedica a l’actuació dels professionals d’urgències en la detecció de la violència: s’enumeren indicadors de sospita durant l’atenció, es proposen exemples de preguntes que es poden formular quan se sospita que existeix violència de gènere i s’ofereixen recomanacions per a l’entrevista clínica de la dona. En tot moment, se subratlla la importància de respectar i potenciar l’autonomia de les dones, de manera que aquestes puguin prendre decisions i ser protagonistes del propi procés de recuperació.

Des de l’Institut Català de les Dones, s’informa que les dones que es trobin en situació de violència masclista i les persones del seu entorn tenen a la seva disposició les 24 hores del dia el telèfon 900 900 120. També compten amb altres serveis i recursos d’atenció, que poden consultar-se en aquest enllaç.

ambulàncies DOMINGO està compromesa amb la promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i amb l’eradicació de les discriminacions i la violència per raó de gènere. En aquest sentit, l’empresa compta amb un Pla d’igualtat, que té associat també un Protocol contra l’assetjament sexual, per raó de sexe i moral. Aquest protocol, que ha estat actualitzat recentment, pretén oferir un recurs als treballadors i treballadores de l’empresa que puguin sentir-se assetjats. Una comissió de deu persones (vuit titulars i dos suplents) es reuneix de manera periòdica per a desenvolupar i actualitzar els diferents apartats i temes inclosos en el Pla d’igualtat. En els darrers mesos, vuit membres d’aquest equip han participat en tres cursos de formació sobre igualtat.